Inne wydawnictwa

Agencja KUBA współpracuje z Instytutami naukowymi - przygotowuje do druku publikacje, materiały konferencyjne, plakaty, folderki.

Leyaut, łamanie, projekty graficzne - Krystyna Bukowczyk

Agencja KUBA opracowała i wydała Mapę Gminy Bukowina
Projekt, opracowanie graficzne, rysunki, tekst - Krystyna Bukowczyk

     
         
         

©KUBA webmaster